Nieuwsbrief juni 2023

Dhul hijjah 1444

Beste vrienden en volgers van het Moslim Archief,

Dit is alweer de derde nieuwsbrief van het Moslim Archief (MA). Veel leesplezier!

Vrienden worden

Zoals jullie weten, wil het Moslim Archief de rijke geschiedenis van Islam en moslims in Nederland vastleggen voor toekomstige generaties, en tonen hoe diep Islam en moslims geworteld zijn in Nederland. Omdat we geenfinanciering ontvangen, volledig op vrijwilligers draaien en veel kosten maken, waren we de afgelopen Ramadan in de laatste 10 dagen van die maand een inzamelingsactie gestart. We hebben toen in korte tijd veel donaties ingezameld. Daar zijn wij de donateurs erg dankbaar voor.

We zijn nog steeds afhankelijk van jullie donaties en het is nu ook mogelijk om Vriend(in) van het Moslim Archief te worden. Daarmee steun je ons initiatief structureel – de verwerkelijking van het Moslim Archief, voor huidige en toekomstige generaties. Bovendien geniet je dan van voordelen bij onze evenementen. Als beloning mogen de Vrienden van het Moslim Archief samen met één introducé(e) gratis deelnemen aan de maandelijkse excursies (zie hieronder) die georganiseerd worden door het Moslim Archief.

Ook gaat de organisatie middels promotie flyers met QR-code meer Vrienden werven. Dit gaan we voornamelijk doen op culturele evenementen die gelinkt zijn aan het cultureel en religieus erfgoed van moslims. Heeft u kennis van een cultureel evenement, laat het ons dan weten via email of onze sociale media kanalen.

Ben jij al Vriend(in) van het Moslim Archief? Voor slechts 5 euro per maand help je mee aan de verwerkelijking van dit goede doel, om onze rijke geschiedenis veilig te stellen voor de toekomst.

Bestuur en vacatures

Als onafhankelijke stichting met een eigen bestuur, zijn we nog steeds opzoek naar versterking. De zoektocht is met name gericht op versterking van personen met ervaring op bestuurlijk en financieel vlak (penningmeester of fondsenwerver). Ook staat het Moslim Archief open voor overige teamleden en voor stagiaires en vrijwilligers voor een oral history (sprekende geschiedenis) project om verhalen op te halen bij met name de oudere generatie moslims. Voor alle vacatures en sollicitaties zie:
moslimarchief.nl/vacatures

De afgelopen tijd is ons team versterkt met een aantal nieuwe personen. Hieronder de organisatiestructuur met alle namen:

Bestuur

 • Voorzitter: Kamel Essabane

 • Penningmeester / website beheerder: Mohammad Ahmadi

Overige Teamleden

 • Externe relaties: Alia Azzouzi

 • Bestuursassistente / evenementen coördinator: Youssra Douiyeb

 • Project Oral history: Samira I. Ibrahim, Youssra Douiyeb

 • Tentoonstellingen: Kashif Amin (gespreksleider, curator)

 • Klankbordgroep: Samira I. Ibrahim (coördinator klankbordgroep)

 • Social Media: Fitrah Umarella (social media manager)

 • Nieuwsbrief: Youssra Douiyeb / Rudi Holzhauer

 • Kennismanager: Rudi Holzhauer

 • Archivaris: Sterre Berentzen

 • Vertrouwenspersoon: Shahad Al Bagdadi

Openstaande vacatures

Teamoverleg

Het team van Moslim Archief overlegt maandelijks. Op 19 juni 2023 vond in Rotterdam ons laatste teamoverleg plaats. Er waren 9 personen aanwezig waarvan 8 live en 1 online via Zoom. De bijeenkomst stond deels in het teken van kennismaken met nieuwe teamleden. Het andere deel bestond voornamelijk uit het opstellen van een jaarplan en taakverdeling.

Er ontstond een energiek gesprek over acties die wij als stichting kunnen inzetten, om onze doelen na te streven op korte termijn en op lange termijn. Inmiddels hebben wij de eerste fysieke stukken voor ons archief in ons bezit, die wij gedoneerd hebben gekregen van de zoon van een inmiddels overleden ouderling die betrokken was bij de ontmoeting en dialoog tussen kerk en moslim gastarbeiders in Soest. In de toekomst wil het Moslim Archief een eigen locatie voor een fysiek archief, maar ook zoveel mogelijk stukken digitaal archiveren.

Excursies

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief hadden aangegeven, zijn we op zondag 14 mei naar de Esscher tentoonstelling geweest in het Kunstmuseum Den Haag, waar kunsthistoricus Anissa Foukalne een rondleiding gaf. Esscher is een kunstenaar die zich onder andere liet inspireren door Islamitische kunst. De adembenemende kunstwerken van Esscher alsmede de inrichting wat volledig correspondeerde met de stijl van kunst van Esscher was uitgebeeld en gepresenteerd in een setting waar je geheel door betoverd werd.

Aanstaande zondag 25 juni 2023 van 13:00-15:00 uur staat de volgende excursie alweer op de agenda. Moslim Archief neemt u mee naar Catharijneconvent Museum om bewustzijn over islamitisch erfgoed te creëren. De rondleiding wordt verzorgd door curator Dr. Mirjam Shatanawi. Er zijn nog een beperkt aantal plekken beschikbaar voor deelname, mail naar info@moslimarchief.nl.

Bent u liefhebber van musea, schaf dan een museumjaarkaart aan en wordt “Vriend” Van Moslim Archief, dan kunt u en één introducé(e) voortaan gratis deelnemen aan onze excursies. Volg ons ook op onze sociale media kanalen, zodat u onze activiteiten niet mist.

Interview met kunsthistorica Anissa Foukalne over het Moslim Archief (21 juni 2023)

Kunt u in het kort iets over uzelf en uw achtergrond vertellen voor mensen die u niet kennen?

Mijn naam is Anissa Foukalne. Ik ben freelance kunsthistorica met een specialisatie in kunst en cultuur uit de wereld van de Islam.

In Nederland voer ik opdrachten uit in de rollen van curator, educator en adviseur. De afgelopen jaren heb ik ook de kans gehad om projecten uit te voeren in Marokko en Spanje.

In Nederland woon ik in Den Bosch, een stad waarmee ik mij zeer verbonden voel. Mijn geboorteland is Marokko, waar ik tot en met mijn 12e heb gewoond. Mijn moeder is van Nederlandse afkomst en katholiek en mijn vader is van Marokkaanse afkomst en moslim. Mijn bi-culturele en bi-religieuze achtergronden hebben mij zeer verrijkt en verrijken mij nog steeds zeer als mens. Dit kwam onder andere tot uiting in de keuzes die mijn ouders hebben gemaakt bij mijn opvoeding en het feit dat ik mijn gehele jeugd in Marokko heb doorgebracht.

Hoe hoorde u van de oprichting van het Moslim Archief? Wat dacht u?

Ik ben in aanraking gekomen met het Moslim Archief (MA) via het Fahm Instituut. Toen ik hoorde van de oprichting van het MA was ik heel enthousiast, want het is belangrijk dat het erfgoed van moslims in Nederland via één centrale plek gecoördineerd en openbaar wordt. Op deze manier kan het beter worden bewaard en doorgegeven aan volgende generaties, insha’Allah (Met Gods wil).

U heeft zich aangesloten bij de klankbordgroep van het Moslim Archief. Waarom voelde u zich geroepen?

Als geëngageerde Nederlandse moslima en kunsthistorica gespecialiseerd in kunst uit de wereld van de islam, voel ik mij verantwoordelijk om het Moslim Archief te ondersteunen.

Waarom is het volgens u belangrijk dat er een Moslim Archief is?

Door erfgoed te behouden verliezen we ons verleden niet en kunnen we onze toekomst rijker maken. Nederland telt bijna 1 miljoen mensen, die zich identificeren als moslim of moslima. Dat is op een bevolking van bijna 18 miljoen inwoners, geen kleine groep te noemen. Zeker gezien het feit er van meerdere  migrantengroepen binnen de islamitische gemeenschap in Nederland al enkele generaties in Nederland geboren en getogen zijn.

Waarom is er volgens u niet eerder een Moslim Archief opgericht?

Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de islamitische gemeenschap in Nederland vrij divers is en het tijd kost voordat migrantengemeenschappen werkelijk integreren, zodat er generaties ontstaan die hun islamitische identiteit verbinden met hun Nederlandse nationaliteit.

Hoe kunnen we volgens u meer mensen bewust maken van het belang van een Moslim Archief?

Door de al bestaande koepelorganen van islamitische gemeenschappen in Nederland om hulp te vragen.

Het Moslim Archief is nog in ontwikkeling? Wat zou u graag terug willen zien of bewaard willen hebben voor in het Moslim Archief?

De eeuwenoude verbondenheid van Nederland met de islamitische wereld, vanuit een (kunst)historisch perspectief. Het zou fantastisch zijn als via het Moslim Archief een digitaal verzamelpunt bestaat, dat op een interactieve wijze toegang geeft aan alle openbare collecties kunst uit de wereld van de islam in Nederland. Hierbij wil ik het MA ook gaan ondersteunen, insha’Allah (Met Gods wil).

Heeft u tot slot nog een boodschap aan het Moslim Archief team of aan onze lezers?

Het Mos lim Archief wil ik complimenteren met de stappen, die al zijn uitgevoerd door de organisatie. Moge God jullie daarvoor belonen. De lezers moedig ik vooral aan om het bestaan van het MA te verspreiden binnen hun eigen gemeenschappen in Nederland.

Volgende nieuwsbrief

We hopen dat je deze nieuwsbrief waardevol vindt. Wij waarderen in ieder geval je betrokkenheid bij het volgen van onze ontwikkelingen. In de volgende nieuwsbrief zullen we je een nieuwe update geven. We streven er naar 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit te sturen. Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, mail naar info@moslimarchief.nl.


Geschreven door: Youssra Douiyeb

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *