Projectleider Database

Help jij mee ons collectieve geheugen verruimen?

Het Moslim Archief (MA) zoekt per direct een gemotiveerd algemeen bestuurslid.
Als algemeen bestuurslid ben je lid van het dagelijks bestuur dat verder bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het is een uitvoerend bestuur dat zich dagelijks, onbezoldigd, inzet voor het vormgeven- en uitvoeren van activiteiten van de stichting.

Het Moslim Archief is een verzamelplek waar je de rijke geschiedenis terugvindt van moslims in en met Nederland. Bij ons vind je een schat aan verhalen, herinneringen en ander erfgoed van diverse Nederlandse moslims. Wij leggen het vast voor jou en voor de volgende generaties. Dit geeft je inzicht in hoe diep de wortels zijn van de Islam en moslims in Nederland.

projectleider database

Ben jij de persoon die wij zoeken? 

Het Moslim Archief gelooft in vormgeven vanuit inhoud. Daarom geloven we in samenwerking, aanvullen van elkaars kwaliteiten en doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

De vrijwilliger draait eerst 1 maand (proeftijd) mee in de functie, daarna vindt er evaluatie plaats en wordt de vrijwilliger na wederzijds akkoord formeel vrijwilliger. Een VOG is verplicht onderdeel van de procedure – de kosten hiervan zijn voor de Stichting. De stichting hecht grote waarde aan transparante informatie, zo ook over wie er betrokken zijn bij de stichting. Vrijwilligers gaan akkoord met het plaatsen van naam en eventueel foto op de teampagina op de website van de stichting.

Het MA is een nieuw en recent opgestart initiatief en is een uniek historisch archief en cultureel-educatief centrum voor het cultureel en religieus erfgoed van Nederlandse Moslims. Het MA heeft als missie om het cultureel en religieus erfgoed van Nederlandse moslims en de gedeelde geschiedenis met andere Nederlanders een plek te geven in het collectieve geheugen van Nederland. Onder het culturele en religieuze erfgoed van Nederlandse moslims verstaan wij alle culturele en religieuze uitingen van moslims uit verschillende gemeenschappen in Nederland die betekenissen dragen en een verhaal vertellen. Door dit erfgoed en de gedeelde geschiedenis een eigen plek te geven in Nederland dragen we bij aan een inclusieve samenleving. Dit doen we door materieel erfgoed van Nederlandse moslims te verzamelen of in kaart te brengen, zoals waardevolle documenten, kunstvoorwerpen of moskeeën. Maar ook immaterieel erfgoed, zoals het verzamelen en bewaren in een historisch archief van (mondelinge) verhalen en herinneringen (oral history) van- en over Nederlandse Moslims. Verhalen die humaniseren, die de mens achter ‘de Nederlandse Moslim’ in al zijn verscheidenheid tonen.  Daarnaast zijn we een cultureel-educatief centrum dat een ontmoetingsplek is, en deze gedeelde geschiedenis en cultuur voor een breder publiek, zowel jong en oud, ontsluit, toegankelijk en herkenbaar maakt. Als organisatie hanteert MA de volgende kernwaarden: Zelfbewustzijn, Empowerment, Inclusiviteit, Meerstemmigheid en Toegankelijkheid. MA ziet de diversiteit in de moslimgemeenschap(pen)als een verrijking en gaat uit van de zelfdefinitie van moslims, ongeacht of en hoe ze die identiteit tot uiting brengen.

De werkgroep van MA bestaat momenteel uit een werkgroep-coördinator en overige vrijwilligers. De bedoeling is dat de werkgroep op termijn zal uitsplitsen in een stuurgroep en diverse projectgroepen met eigen projectleiders. Je krijgt vrijwilligersovereenkomst en werkt zelfstandig of samen met enkele collega’s uit de werkgroep en houdt samen met de werkgroep-coördinator contact met het bestuur MA over je activiteiten.

Heb jij een voorliefde voor het vastleggen van de geschiedenis en historisch erfgoed? Heb je daarnaast ervaring met het managen van een project inclusief aansturen van een projectteam. Dan is de functie van projectleider database bij het MA zeker iets voor jou. Je speelt als projectleider Database een prominente rol in het op een centrale digitale plaats beschikbaar en toegankelijk maken van cultureel en religieus erfgoed van Nederlandse moslims, in de vorm van een centrale database. Je zult met je team in kaart brengen wat er in de loop der jaren verzameld is. Door het samenbrengen van dit erfgoed in een (digitale) database, maak je historische bronnen die op diverse plekken verzameld en opgeslagen zijn op een centrale plek makkelijk vindbaar, en voor een breder publiek toegankelijk. En waarborg je dit erfgoed voor komende generaties. Denk bijvoorbeeld aan documenten en onderzoeken over de eerste generaties moslims, en hun nageslacht. Het betreft de moslimgemeenschappen in al hun diversiteit. Van de eerste Turkse en Marokkaanse expats tot de Bosnische en Syrische vluchtelingen. Van moslims met een oorsprong in voormalig Nederlandse koloniën (Suriname en Indonesië) tot de eerste Nederlandse bekeerde moslims en méér.