Nieuwsbrief ramadan 2023

Ramadan 1444/2023 inzamelingsactie

We zijn een inzamelingsactie begonnen voor stichting Moslim Archief (zie: moslimarchief.nl).

Zoals jullie weten, wil het Moslim Archief de rijke geschiedenis van Islam en moslims in Nederland vastleggen voor toekomstige generaties, en tonen hoe diep Islam en moslims geworteld zijn in Nederland. Het is een belangrijk initiatief voor de toekomst van de Nederlandse moslimgemeenschap. De stichting ontvangt geen financiering en leunt volledig op vrijwilligers. In de opstartfase maakt de stichting veel kosten. Om deze te dekken, streeft het Moslim Archief de laatste dagen van de Ramadan ernaar minimaal 2000 euro in te zamelen. Alle beetjes helpen: Als 100 sympathisanten minimaal 20 euro doneren zijn we er al.

Help jij mee aan dit goede doel, om onze rijke geschiedenis veilig te stellen voor de toekomst? Hieronder is een tikkie. Doorsturen wordt gewaardeerd. Alvast veel dank namens Team Moslim Archief (Over ons: moslimarchief.nl/over-nma)

Kleine naamsverandering

Zoals jullie weten hebben wij het Moslim Archief enkele maanden geleden, in juni 2022, opgericht als onderdeel van Fahm Instituut onder de naam Nederlands Moslim Archief(NMA). In de startfase van het MA hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de structuur en ondersteuning van het Fahm Instituut. We gaan sinds kort (April 2023) als zelfstandige stichting verder om onze grote ambitieuze doelen beter te kunnen realiseren. Daarbij hebben we de naam gewijzigd naar Moslim Archief. De reden is dat we realiseerden dat “Nederlands Moslim Archief” een hele mond vol is, en “Moslim Archief” korter en krachtiger klinkt. Wat betreft ons logo, contactgegevens en website verandert er vrijwel niets. Het blijft moslimarchief.nl

Bestuur en vacatures

Het Moslim Archief heeft onlangs als onafhankelijke stichting een eigen bestuur opgericht bestaande uit Kamel Essabane (voorzitter), Shahad Al-Bagdadi (Secretaris) en Mohammad Ahmadi (Penningmeester). Overige teamleden zijn: Alia Azzouzi, Kashif Amin, Hakima El-Hajouti, Yasmine El Amiri, Samira I. Ibrahim, Semiha Aydin en Fitrah Umarella.
Het bestuur is opzoek naar versterking, met name naar personen met ervaring op bestuurlijk en financieel vlak (penningmeester of fondsenwerver). Ook staat het Moslim Archief open overige teamleden en voor stagiaires en vrijwilligers voor een oral history project om verhalen op te halen bij met name de oudere generatie moslims.
Momenteel hebben we één stagiair Omar Abdellatif (VU, Theologie student). Voor alle vacatures en sollicitaties zie: moslimarchief.nl/vacatures

Bijeenkomst met de Klankbordgroep

Op 16 januari 2023 vond in Utrecht, in de Ulu moskee, het eerste overleg plaats met de klankbordgroep. Er waren 28 personen aanwezig waarvan ca. 20 live en 8 online via Zoom. De bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken met elkaar en met het Moslim Archief. Er ontstond een interessante discussie over de vraag waar de prioriteit moet liggen van het archief: archiveren van wat er reeds verzameld is, want er is al veel verzameld van moslims in Nederland, óf zo snel mogelijk nieuw materiaal ophalen en pas later archiveren, omdat er een oude generatie is die niet lang meer te leven heeft.

Excursie Kunstmuseum Den Haag (Escher tentoonstelling)

Tijdens de eerste excursie van het Moslim Archief op 11 december 2022 bezochten we het Rijksmuseum (zie nieuwsbrief 1). We hebben nu een tweede excursie gepland die geïnteresseerden alvast in hun agenda kunt noteren. Meer details volgens nog op onze website en sociale media. Op Zondag 14 mei 2023 om 15-17 uur, zal een excursie georganiseerd worden naar de Eschertentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag. Escher is een kunstenaar die zich onder andere liet inspireren door Islamitische kunst. De verzameling van Escher bij het Kunstmuseum Den Haag is de grootste museale Eschercollectie ter wereld. We krijgen een rondleiding van kunsthistorica Anissa Foukalne. De rondleiding duurt 1 uur, daarna zijn we vrij om zelfstandig nog wat rond te lopen en te genieten van andere kunst. Entrée is op eigen kosten. De aanschaf van een museumjaarkaart wordt aangeraden.

Interview met Rafiq Fris over het Moslim Archief (9 april 2023)

Het Moslim Archief interviewde de heer Rafiq Fris die al heel wat jaartjes meeloopt in de Nederlandse moslimgemeenschap en als het ware een wandelend archief is!

Kunt u in het kort iets over uzelf en uw achtergrond vertellen voor mensen die u niet kennen?

Mijn doopnaam is Rolf (Fris), geboren te Zaandam op 3 juni 1940, ik heb Nederlandse ouders – moeder half Fries, vader – zesde generatie Duitse (“Frisch”) immigrant naar Noord-Holland;

Rafiq Fris 2021

Lagere en middelbare school (H.B.S. B) heb ik in Haarlem gevolgd, daarna geëmigreerd naar (Apartheid) Zuid-Afrika. Via studentenorganisaties (anti-apartheid) en Liberale Partij ben ik in contact gekomen met o.a. anti-apartheid activisten in Kaapstad van “Maleise” origine – soennitische moslims dus; Ca. tien jaar later ben ik bekeerd tot de Islam, o.a. onder invloed van een Zuid-Afrikaanse pianist/componist van gemengde origine (Kaapse zgn. kleurling) die ik terug in Europa heb begeleid en die in de V.S. (New York) was bekeerd.

Vervolgens heb ik Islam-studies gevolgd, eerst in Fes, Marokko (1970/71), daarna weer in Zuid, Afrika (1972) o.a. met de religieuze beweging Djamaat Tabliegh; vandaar ben ik eind 1972 naar Mekka (Saoedi-Arabië) vetrokken voor de hadj (bedevaart naar Mekka);

Na de hadj ben ik naar Medina (Saoedi-Arabië) gegaan en heb 4 ½ jaar aan de Islamitische Universiteit gestudeerd – twee jaar pre-academische taalklassen, en twee jaar bij de bacheloropleiding theologie en prediking.

In de zomer van 1977 kwam ik terug naar Nederland: ik studeerde hier de bachelor studie Arabisch en Islam aan de R.U.L. (Rijksuniversiteit Leiden) en heb deze afgemaakt, plus een masterstudie aldaar tot 1983; gedurende deze studietijd was ik secretaris van de FOMON (Federatie van Moslimorganisaties Nederland, Scheveningen) tot 1982, daarna was ik medeoprichter van het MICN (Moslim Informatie Centrum Nederland, Den Haag) alsmede secretaris daarvan. Van 1984-86 verrichte ik da`wa -activiteiten (geloofsverkondiging) bij de Darul-Qoran (Deense bekeerlingen-organisatie) te Kopenhagen, Denemarken. Ik was ook schooldirecteur van een islamitische basisschool aldaar. Van 1986-90 was ik coördinator Islamitisch Cultureel Centrum Zuid-Nederland te Tilburg. Daarna ben ik Geestelijk Verzorger bij Justitie in uitzendcentrum te Tilburg geweest, alsmede docent islamitische leraarsopleiding bij de Erasmus Hogeschool te Brussel. Vanaf 1990 was ik docent islamitische B.A.-opleiding en later stage-coördinator bij de M.A.-opleiding Geestelijke Verzorging bij de I.U.R. (Islamitische Universiteit Rotterdam).

Rafiq Fris, 1973

Hoe hoorde u van de oprichting van het Moslim Archief? Wat dacht u?

Ik heb via het internet erover vernomen, met name de vraag naar respondenten uit de moslimgemeenschap voor het vastleggen van hun verhalen en geschiedenis. Ik vond het een interessant idee en met name noodzakelijk gezien het uitsterven van de ‘eerste’ generatie moslims in Nederland.

U heeft zich aangesloten bij de klankbord groep van het Moslim Archief. Waarom voelde u zich geroepen?

Ik heb dan contact gehad met de voorzitter van het NMA-initiatief en mijn medewerking aangeboden gezien mijn ervaring met vroege islamitische organisaties in Nederland, zoals de Federatie van Moslim Organisaties (secretariaat in Scheveningen, 1977-80); het Moslim Informatie Centrum Nederland, Den Haag, 1980-84; en het Islamitisch Cultureel Centrum Zuid-Nederland, Tilburg, 1986-90.

Waarom is het volgens u belangrijk dat er een Moslim Archief is?

Het is belangrijk voor de komende organisaties van moslims in Nederland om hun geschiedenis te kunnen nazoeken, net zoals dat gebeurd is met de vestiging van joodse gelovigen in Nederland vanaf zeg maar vier eeuwen geleden. Dit met name omdat de ‘eerste’ generatie van moslims in Nederland aan het uitsterven is en omdat eventueel archiefmateriaal van die eerste periode verloren dreigt te gaan vanwege het ontbreken van ervaring, mogelijkheden, motivering, interesse etc. bij de moslims zelf.

Waarom is er volgens u niet eerder een Moslim Archief opgericht?

Vanwege gebrek aan ervaring, etc. zoals hierboven genoemd. Ook spreekt het lage alfabetiseringsniveau van de eerste moslims hier ongetwijfeld een rol bij – men was te zeer bezig met het vervullen van de eerste primaire behoeftes aan gebedsruimte etc. om teveel over de toekomst na te denken.

Hoe kunnen we volgens u meer mensen bewust maken van het belang van een Moslim Archief?

In het algemeen proberen nog meer te werken aan het opleidingsniveau van de moslims in Nederland, aan een verdieping van inzichten en een toenemend bewustzijnsproces.

Het Moslim Archief is nog in ontwikkeling? Wat zou u graag terug willen zien of bewaard willen hebben voor in het Moslim Archief?

In ieder geval een stukje geschiedenis van de eerste moslims in Nederland, en ook in kaart brengen hoe de ontwikkeling van een islamitisch besef kan bijdragen aan de algemene welvaart van Nederland.

Heeft u tot slot nog een boodschap aan het Moslim Archief team of aan onze lezers?

Geef de moed niet op!

Volgende nieuwsbrief

We hopen dat je deze nieuwsbrief waardevol vindt. Wij waarderen in ieder geval je betrokkenheid bij het volgen van onze ontwikkelingen. In de volgende nieuwsbrief zullen we je een nieuwe update geven. We streven er naar 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit te sturen. Voor vragen of opmerkingen over deze eerste nieuwsbrief: mail naar info@moslimarchief.nl

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *