Nieuwsbrief januari 2024

Jumada al-Akhira 1445

Beste vrienden en volgers van het Moslim Archief, as-salamu alaykum (vrede zij met u). We hopen dat u een fijne jaarwisseling hebt gehad. We kijken uit naar een mooi 2024 vol met kansen en uitdagingen. In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het Moslim Archief:

  • De toekenning van culturele ANBI status, die vrienden/donateurs een belastingvoordeel geeft;
  • De ontwikkeling van een strategisch beleidsplan waar het team van Moslim Archief de komende maanden aan gaat werken, met een speciaal verzoek voor u;
  • Twee nieuwe projecten die we komend jaar gaan uitvoeren: Minority Heritage Trails, en een oral history project Moslim-Christenontmoetingen vanaf de jaren 1960;
  • Ontwikkelingen rondom de status van een fysiek archief en digitaal archief;
  • Een kennismaking met de nieuwste columnist van Moslim Archief, Rudi Holzhauer;
  • Een kort verslag over de laatste excursie, en informatie over de volgende excursie;
  • En tenslotte een verzoek van ons aan u om mee te doen aan een enquête over uw wensen richting het Moslim Archief.

Culturele ANBI status

Enkele weken geleden kregen we het goede nieuws van de Belastingdienst dat we erkend worden als culturele ANBI (met terugwerkende kracht vanaf 20 maart 2023). Dat betekent dat u zowel uw eenmalige als periodieke giften volledig kunt aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over hoe dit precies werkt.

Een tip voor de toekomstige èn huidige Vrienden van het Moslim Archief: uw periodieke (maandelijkse) gift is volledig aftrekbaar van uw belasting, als u dit formulier invult en mailt naar info@moslimarchief.nl. Omdat het Moslim Archief volledig op vrijwilligers draait zijn vrienden/donateurs die ons structureel steunen erg belangrijk voor ons. Als Vriend(in) van het Moslim Archief profiteert u bovendien van korting of gratis toegang bij excursies.

Begeleidingstraject voor strategisch beleidsplan

Ander goed nieuws is dat een subsidie is toegekend aan het Moslim Archief door de Morrenstichting voor de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan en haalbaarheidsonderzoek. Om dit te bewerkstelligen zullen twee experts – Anass Selmani en Bernadine Ypma – het team van het Moslim Archief de komende 5 maanden begeleiden. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is dat een enquête en diepte-interviews zullen worden afgenomen bij de achterban van het Moslim Archief. We zouden het op prijs stellen als u mee wilt doen aan deze enquête. Lees hieronder meer en hoe u mee kunt doen.

Project: Minority Heritage Trails

Het Moslim Archief zal de komende periode in samenwerking met een aantal andere partijen meewerken aan twee projecten. Het eerste project, Meritage of Minority Heritage trails, wordt gefinancierd door Erasmus Plus en het Moslim Archief is een van de samenwerkingspartners. Het project als geheel wordt geleid door Rijksuniversiteit Groningen.

Het Moslim Archief zal in dit project meewerken aan de ontwikkeling van (audio)wandelroutes op verschillende plekken in Nederland die cultureel en religieus erfgoed van moslimgemeenschappen in de wijk en islamitisch erfgoed in musea aan elkaar koppelen. Deze wandelroutes hebben tot doel meer bewustzijn te creëren over het cultureel en religieus erfgoed van moslims in Nederland, zowel in de buurt als in musea en om een verbinding te creëren tussen deze twee werelden. De kick-off van Minority Heritage Trails is januari 2024 en het project heeft een doorlooptijd van 3 jaar.

Op 23 januari is als onderdeel van de kick-off onderstaand event in Groningen (ook online te volgen) open voor het publiek. Verschillende teamleden van het Moslim Archief zullen daarbij ook een bijdrage leveren. Aanmelden kan via de QR-code op de flyer hierboven of deze link.

Project: gedeeld erfgoed christenen-moslims vanaf jaren ‘60-’70

Het Moslim Archief zal het komende jaar ook samenwerken met de Protestantse Kerk Nederland (PKN), het protestants Historisch Documentatiecentrum (HDC) en de Vrije Universiteit (VU) omtrent een oral history (gesproken geschiedenis) project: ‘Gedeeld erfgoed christenen-moslims vanaf jaren ’60-’70 in Nederland’.

Hiervoor zullen er duo-interviews afgenomen worden van betrokkenen die in de jaren 1960-1970+ vanuit de moslimkant en de christelijke kant de samenwerking hebben gezocht rond zowel diaconaat/liefdadigheid als interreligieuze samenwerking. Voorbeelden zijn te vinden in Amsterdam en Deventer.

Door het uitzetten van deze oproep proberen wij meer voorbeelden te vinden. Kent u een moslim-christen duo met een interessante geschiedenis en waarbij beide personen willen vertellen over hun eerste ontmoeting, en hun geschiedenis van dialoog en samenwerking? Mail dan naar: info@moslimarchief.nl

Het doel van dit oral history project is het completer maken van het collectieve geheugen van Nederland, en in het bijzonder dat van de Protestantse Kerk in Nederland en de Nederlandse moslimgemeenschap. Dit zal bijdragen aan een inclusievere samenleving.

Fysiek en digitaal archief

De afgelopen maanden hebben verschillende personen fysiek archiefmateriaal aan het Moslim Archief geschonken. Het gaat met name om tijdschriften, vergaderverslagen en boeken. Het Moslim Archief heeft voor dit materiaal een tijdelijke opslag gekregen in het archiefdepot van IISG (International Institute of Social History) te Amsterdam. Ook zijn er gesprekken gaande met het IISG voor de ontwikkeling van een digitaal archief, waarover wij hopen u in de nabije toekomst verder over te berichten.

Columns over Inbreng, Verdringing en Taal

Binnenkort zal onze columnist Rudi Holzhauer maandelijks een column publiceren over de doorwerking van de Arabische en islamitische invloedssferen op onze huidige (Westerse en Nederlandse) samenleving, wetenschap (incl. filosofie) en taal. Hij woont in al-Andalus (het huidige Zuid Spanje – de Alpujarras) en hij verbaasde en verbaast zich – aanvankelijk vooral vanuit een filosofisch perspectief – keer op keer over het moderne Eurocentrisme, dat zich geen rekenschap wil of kan geven van diens voorgeschiedenis, en daarmee van haar erfgoed.

Rudi kijkt inmiddels breder dan alleen maar filosofie en zijn teksten zullen voor een breed publiek toegankelijk zijn, al is zijn wetenschappelijke grondhouding nooit ver weg. Zijn proefschrift ging eerder al over: “Wisselende perspectieven”. Inmiddels vindt hij “Zeitenwende” (“keerpunt” of “einde van een tijdperk”) zoveel meer zeggingskracht hebben.

De columns zullen te lezen zijn via deze link op onze website.

Excursies

De afgelopen periode heeft Moslim Archief twee excursies georganiseerd. Op zondag 29 oktober 2023 zijn we met een groep naar het Moluks/Indisch Museum (Museum Sophiahof) geweest. Het was een mooie tentoonstelling, en vooral bijzonder omdat ons teamlid Fitrah Umarella erbij was, die vanuit haar Molukse achtergrond veel over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland kon vertellen. Er waren ook foto’s en video’s van haar familie als onderdeel van de tentoonstelling te zien.

Op zondag 17 december 2023 zijn we met een groep naar Museum Gouda geweest voor de tentoonstelling Bnadem – de mix Nederland. In deze fototentoonstelling stond de geschiedenis van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland centraal: zogenoemde gastarbeiders, hun kinderen en kleinkinderen. Het bijzondere van deze excursie is dat de fotograaf Khalid Amakran de rondleiding verzorgde en de foto’s toelichtte. Dit leidde tot mooie gesprekken met de bezoekers. Zie voor foto’s die onderdeel van de tentoonstelling waren deze website en de website van Robert de Hartogh

De volgende excursie van het Moslim Archief is gepland op zondagmiddag 25 februari 2024 in Amsterdam. We zullen dan met een groep een audiowandeltocht maken over moslimerfgoed in Amsterdam-Oost en een bezoek brengen aan de tentoonstelling Diva’s (over vrouwelijke iconen uit de Arabische muziek) in het Wereldmuseum Amsterdam.

Doe mee aan onze enquête!

Het Moslim Archief bestaat bij de gratie van de Nederlandse moslimgemeenschap en geïnteresseerden in het hele verhaal van Nederland. Om een goed beeld te krijgen van uw verwachtingen en meningen, willen wij u vriendelijk verzoeken mee te doen met deze enquête, zodat onze activiteiten aansluiten op de wensen van onze achterban.

Het invullen van deze korte vragenlijst zal u waarschijnlijk niet langer kosten dan 15 minuten, en ontzettend veel betekenen voor ons. De link vindt u hier.

Volgende nieuwsbrief

We hopen dat u deze nieuwsbrief waardevol vindt. Wij waarderen in ieder geval uw betrokkenheid bij het volgen van onze ontwikkelingen. In de volgende nieuwsbrief zullen we u een nieuwe update geven. We streven er naar 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit te sturen. Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, mail naar info@moslimarchief.nl.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email